Spolupráce s neziskovými organizacemi a občanskými sdruženími

Od svých 14 let spolupracují a jsem členem několika neziskových organizací. V některých jsem byl i zakladájícím členem nebo, po nějakou dobu, aktivním členem představenstva (vedení) těchto organizaci. Tímto bych chtěl všem níže zmíněným organizacím poděkovat, za cenné zkušenosti, které jsem během působení v ních získal.