Studium

2003 - Ukončena základní škola Františka Stupky 16. v Olomouci (matematická třída)
2007 - Ukončené šestileté studium s vybranými předměty v anglickém jazyce na Gymnáziu v Olomouci-Hejčíně, na Anglické sekci s maturitou z předmětů v anglickém a českém jazyce
2007 - 2012 - studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci na studijním oboru Aplikovaná Informatika
nyní - studium na Vysoké škole podnikání a práva, a. s., na studijním oboru Management informatiky